نمایشگاه

ایجاد ارتباط بین شرکت‌های فعال صنعت انرژی خورشیدی یکی از اهداف اساسی برگزاری همایش / نمایشگاه اینترسولار است.
سالن مجلل پارسه۱ هتل اسپیناس پالاس تهران، با وسعتی در حدود ۶۰۰ مترمربع، امکان برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه رو میزی (Table Top Exhibition) را فراهم ساخته است.
به منظور حضور حداکثری شرکت‌کنندگان همایش در محل نمایشگاه‌ بخصوص در زمان استراحت، محل پذیرایی میان وعده (دو وعده) در سالن برگزاری نمایشگاه در نظر گرفته شده است تا شبکه‌سازی به بهترین نحو ممکن صورت گیرد.

برای ورود به سالن نمایشگاه، داشتن کارت همایش، الزامی است.

Table Top Exhibition

تصاویر برگزیده از نمایشگاه اولین دوره همایش اینترسولار در ایران، هتل اوین، ۲۰۱۶