سخنرانان - دکتر سید محمد صادق زاده

دکتر سید محمد صادق زاده

ریاست سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق (ساتبا)